طراحی استیکر و بک لایت تبلیغاتی

طراحی استیکر و بک لایت تبلیغاتی ایستگاه‌های اتوبوس

به سفارش مؤسسه اعتباری نور